The roof replacement project

2001071601.jpg
Before
2001071602.jpg
2001071603.jpg
Notice the curling?
2001071604.jpg
Tabs coming up!
2001071605.jpg
Corner is a mess!
2001071606.jpg
2001071607.jpg
Small leak over garage
2001071608.jpg
Nice workmanship!
2001071701.jpg
Start from the top
2001071702.jpg
Fun getting the truck in there!
2001071703.jpg
Had to take up two layers
2001071704.jpg
2001071705.jpg
Nice underneath
2001071706.jpg
2001071707.jpg
Won't be sad to see it go!
2001071708.jpg
2001071709.jpg
Materiel delivery
2001071710.jpg
2001071711.jpg
2001071712.jpg
2001071713.jpg
2001071714.jpg
2001071715.jpg
Watch out for the wires!
2001071716.jpg
Everpresent Black Helicopters
2001071717.jpg
Wonder what's in there?
2001071718.jpg
No fascia for the gutters!?
2001071719.jpg
2001071720.jpg
Got everything!
2001071721.jpg
2001071722.jpg
2001071723.jpg
Get the felt on first
2001071724.jpg
Critters!
2001071725.jpg
New cedar fascia
2001071726.jpg
So much for chipmonks!
2001071727.jpg
2001071728.jpg
2001071729.jpg
2001071730.jpg
Clean, smooth
2001071731.jpg
2001071732.jpg
2001071733.jpg
2001071734.jpg
2001071735.jpg
2001071736.jpg
2001071737.jpg
2001071738.jpg
2001071739.jpg
2001071801.jpg
2001071802.jpg
2001071803.jpg
2001071804.jpg
2001071805.jpg
2001071806.jpg
2001071807.jpg
2001071808.jpg
2001071809.jpg
2001071810.jpg
2001071811.jpg
2001071812.jpg
2001071813.jpg
2001071814.jpg
2001071815.jpg
2001071816.jpg